mega-us 오시는 길

WHITE PALACE 컨벤션센터
주소
194 Đ. Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 베트남
소요시간10분
이동거리2km
요금약 80,000VND
추천방법베트남 우수 택시 이용(Mailinh, Vinasun)
택시 어플 'Grab(베트남 카카오T)' 이용

"mega-us expo 2024" 오시는 길

WHITE PALACE
주소
194 Hoang Van Thu Str., Phu Nhuan Dist, HCMC
소요시간10분
이동거리2km
요금약 80,000VND
추천방법베트남 우수 택시 이용(Mailinh, Vinasun)
택시 어플 'Grab(베트남식 카카오택시)' 이용